De Versterking

Stichting De Versterking is opgericht in november 2011 om goede doelen te ondersteunen op een tweetal terreinen:

  1. kunst en cultuur
  2. natuur en natuurbehoud

De Versterking is gevestigd te Amsterdam

Mailadres: info@de-versterking.nl

RSIN nummer: 851097248

De Versterking wil haar middelen effectief inzetten door steun aan activiteiten van instellingen die:

  • Kansen geven aan jonge makers (regisseurs, toneelschrijvers, dramaturgen) die nieuw repertoire ontwikkelen.
  • Ondernemerschap in de theatersector bevorderen.
  • Toneelschrijfkunst meer over het voetlicht te brengen.
  • Creatief schrijven en het presenteren van zelf geschreven werk in het onderwijs te bevorderen.
  • Lezen en leesbevorderingsprojecten initiëren op die terreinen waar scholen en/of bibliotheken zelf nog niet, of onvoldoende aan toe zijn gekomen, of die zorgdragen voor meer verdieping.
  • Eerder ontwikkeld kunsteducatief aanbod met bewezen kwaliteit en diepgang willen uitbreiden naar scholen buiten de grote steden en daarmee zorg dragen voor een divers aanbod in de provincie.
  • Beproefd lesmateriaal digitaliseren en publiceren opdat meer scholen, ook buiten de grote steden, kennis kunnen maken met interessante lesstof van instellingen met bewezen educatieve kwaliteiten.
  • Het beleven van de groene omgeving in natuurgebieden en parken aantrekkelijker maken door restauratie van erfgoed, door aantrekkelijke voorlichting en door het verzamelen van verhalen uit de omgeving, door de versterkende combinatie van kunst in het landschap en door verdieping bij educatieve projecten.