Inzetten op leesbevordering

“Lezen verrijkt en opent deuren zowel letterlijk als figuurlijk” zo kort en kernachtig formuleert de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van de organisaties in Nederland op het gebied van taal en leesbevordering, het belang ervan. Goed kunnen lezen is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij en daarnaast biedt het plezier, verbeelding, inspiratie, kennis en de mogelijkheid om nieuwe werelden te ontdekken.

 

 

Leesbevordering is een belangrijke pijler van stichting De Versterking. In 2022 gaat het om de volgende projecten van Stichting Lezen:

 

 • Het project Voorleestas zal in 2022 en 2023 gesteund worden.
 • De katholieke PABO Zwolle ontvangt in 2022 een bijdrage voor de inzet van rijke teksten in verschillende vakgebieden. 
 • Het project Praten over fictiefragmenten ontvangt ook een bijdrage.
 • De Versterking draagt bij aan de onderzoeksjournalistieke component van het project Lèsno, een zeer groot Fries leesbevorderingsproject voor jongeren dat wordt uitgebreid naar de rest van Nederland, dit jaar met een spannend boek en inzet van multimedia rond duurzaamheid in de mode.
Scholen die vallen onder het Jeugdeducatiefonds (JEF) kunnen in 2022 meedoen aan het project “Vakantielezen”, medegefinancierd door De Versterking.

 

De komende 3 jaar (2022-2024) ontvangt Literatour opnieuw een bijdrage van De VersterkingLiteratour is een vervolg op de Boekenweek voor jongeren, waarbij schrijvers toeren langs scholen in het land.
De eerste honderd deelnemende scholen ontvangen een boekenpakket.
Literatour is een samenwerkingsproject van Stichting Lezen, het CPNB en de Schrijverscentrale. NBD Biblion is sponsor van de Boekenweek voor Jongeren. De Boekenweek voor Jongeren wordt ondersteund door verschillende partners: de lesmethode Talent van Malmberg, CJP, het Nederlands Letterenfonds, KB, Fonds 21 en de deelnemers van de Vriendenloterij.

En verder draagt De Versterking bij aan:

 • De Grote Vriendelijke Podcast,
 • Raadgedicht,
 • Stap op de rode loper Leeuwarden,
 • De Schoolschrijver,
 • De Woutertje Pieterse Prijs,
 • De Kinderboekenkaravaan bij Het Mooiste Kinderboekenfestival,
 • Back Street de nieuwe tentoonstelling voor jongeren in het Kinderboekenmuseum.

 

 

Lees meer

Belangrijker dan ooit: kritische onderzoeksjournalistiek

De komende drie jaar zal De Versterking twee platforms voor onderzoeksjournalistiek blijven ondersteunen: Investico en Follow the Money.

Beide hebben hun sporen meer dan verdiend met diepgravende onderzoeken naar fraude, machtsmisbruik en maatschappelijke misstanden.

Investico is een non-profitorganisatie die samenwerkt met een groot aantal media-partners: De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur. Daarnaast werkt Investico ad hoc samen met andere partijen waaronder AD, regionale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money en Vers Beton. Het platform wordt gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en door meerdere private fondsen, waaronder De Versterking.

Investico investeert in toekomstige journalisten door jaarlijks een masterclass in de vorm van een vijf maanden durende opleiding te organiseren.

 

 

 

 

Follow the Money is een platform dat onderzoek doet naar mensen, systemen en organisaties die zich (financieel-economisch) misdragen en daarmee mogelijk schade aanrichten aan groepen in de samenleving. Follow the Money is daarbij hun redactionele Leitmotiv. Want of het nu om de zorg, de financiële wereld, de politiek of het onderwijs gaat; door het geldspoor te volgen wordt de waarheid ontdekt.
Follow the Money wordt inmiddels financieel mogelijk gemaakt door de steun van 30.000 betalende leden.

Daarnaast ontvangen ze donaties van leden en bijdragen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en sinds 2019 ook van De Versterking.

 

 

 

 

 

 

Lees meer

Investeren in natuurbeleving en herstel van cultureel erfgoed

Jaarlijks worden De Landschappen uitgenodigd om aanvragen in te dienen bij De Versterking.
Dit jaar maakten acht van de twaalf Landschappen daar gebruik van.

Voor de toekenning is het van belang dat er meerdere private fondsen het project financieel ondersteunen.
Inhoudelijk worden projecten geselecteerd die bijdragen aan herstel of herbestemming van cultureel erfgoed, of van tuinen bij cultureel erfgoed.
Ook worden projecten gesteund die investeren in de beleving van de natuur en het landschap of in de educatie van jeugdige en volwassen bezoekers.

Een pre is het als de initiatieven werken met vrijwilligers of voortkomen uit de wensen van omwonenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de volgende projecten zal De Versterking in 2021 een bijdrage leveren:

 • Herstel kasteeltuin Ammersoyen (Geldersch Landschap en Kasteelen)
 • Herbestemming Bruntingerhof  (Het Drents Landschap)
 • Herinrichting steenfabriek Rusthoven (Het Groninger Landschap)
 • Renovatie Zaadeest Arcen (Limburgs Landschap)
 • Herstel Koningstafel Grebbeberg (Utrechts Landschap)
 • Wandelbrug Makkumer Súdwaard (It Fryske Gea:)
 • Aanleg Dierenbos-route Leyduin (Landschap Noord-Holland)
 • Herstel erfgoed Eendenkooi ’t Zand (Landschap Noord-Holland)
 • Landgoederen van textiel  (Landschap Overijssel) (onder voorwaarde)

Lees meer

Verhalenvanger verzamelt verhalen over het Kunstmuseum Den haag

Na de opening in 1935 ontving het Kunstmuseum (eerder Gemeentemuseum geheten) vele bezoekers uit haar vestigingsplaats Den Haag, uit heel Nederland en zeker ook het buitenland. Sommige bezoekers blijken een speciale band met het museum te hebben. Ze kwamen er schaatsen op de vijver, bezochten het kinderatelier en er werd zelfs eens een huwelijksaanzoek in het museum gedaan. Naast de in 2021 georganiseerde tentoonstelling gewijd aan het bijzondere gebouw van architect Berlage wilde de afdeling educatie dan ook iets met die verhalen doen.

Zo ontstond het idee om een installatie te maken in het museum, een kijk- en luisterwand met gezichten en verhalen gevangen door niemand minder dan de Verhalenvanger gekleed in een pak in geel bakstenenpatroon conform de stenen in het museum. Deze verhalenvanger zal in de lente/zomer 2021 een aantal malen opnieuw worden ingezet in het museum o.a. tijdens familiedagen en stadsdeelprojecten met het doel nieuwe verhalen op te halen. Deze zullen deel uitmaken van de kijk- en luisterwand en natuurlijk in het archief worden bewaard voor toekomstige kijkers. De Versterking is medefinancier van dit project.

 

 

 

 

 

Lees meer

Verjonging publiek Oerol

De komende drie jaar (2021-2023) ontvangt festival Oerol een bijdrage om in te zetten voor de verjonging van het publiek. Dit doet de organisatie met een extra weekendfestival in oktober (Oerol upcoming), door inzet van een festivalbus (Oerol beleven op Terschelling in 1 dag), door een deels jonge Publieksraad (onder 30 jaar), door andere programmering, meer muziek, DJ’s, jonge schrijvers, inzet van de Kunstbende, door het inzetten van influencers en door korting te verlenen op toegangskaarten.

Lees meer

Meerjarige steun voor ondernemerschap in de kunst

Toneelschuurproducties, het BrainwashfestivalFestival Boulevard , Het Debuut (Via Rudolphi) en Fringe Festival ontvangen drie jaar lang (2021-2023) steun voor hun inzet om jonge makers verder op weg te helpen na hun theateropleidingen. Dit doen zij onder andere door  individuele begeleiding, spreekuren, gestreamde masterclasses, workshops in fondsenwerving, publiciteit en marketing, extra speelmomenten, nieuw werk in opdracht bij maatschappelijke thema’s… etc.

Eerder ontving ook het ITs festival voor het eerst steun hiervoor van De Versterking in 2021

 

 

.

 

Lees meer